COVID-19 Revalidatie

Binnen GRIP is een team van ergotherapeuten opgezet die expertise opdoen in het behandelen van cliënten die beperkingen ervaren in het dagelijks leven ten gevolge van COVID-19.
De therapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van de beperkingen die ervaren kunnen worden bij het oppakken van de dagelijkse activiteiten, zoals vermoeidheidsklachten of problemen met aandacht, geheugen en prikkelverwerking.
We nemen deel aan webinars en volgen de beroepsrichtlijnen om ons verder te specialiseren gericht op COVID-19. Er is samenwerking met multidisciplinaire behandelteams in de regio en omliggende ziekenhuizen over de invulling van de benodigde nazorg.

Heeft u het virus doorgemaakt en heeft u een vraag aan ons? Laat het ons weten.


Aangepast beleid (vervolg)

In navolging op het adviesdocument ‘Verantwoord opschalen  paramedische zorg in de 1e lijn  tijdens de coronacrisis’ is ons eigen beleid weer wat verder vormgegeven.

Zorg vindt bij voorkeur op afstand (videobellen of telefonisch) plaats. Wanneer dit niet mogelijk is en de zorg wordt als noodzakelijk aangemerkt vindt face to face contact plaats.

Daarin volgen wij de richtlijn van het RIVM en maken indien noodzakelijk gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Een aantal zaken zijn van belang bij de face to face afspraken:

  • Wij willen u verzoeken pas op het afgesproken tijdstip de praktijk te betreden, om onnodig treffen met andere bezoekers te voorkomen. Wacht indien nodig buiten of in uw auto.
  • Wij willen u vragen waar mogelijk alleen bij de afspraak aanwezig te zijn. Waar noodzakelijk kunnen mantelzorgers, ouders van kinderen en tolken aansluiten, mits 1,5 meter afstand wordt gehouden.
  • De therapeut zal u bij de start en aan het einde van de afspraak vragen uw handen te desinfecteren.
  • Mocht u één of meer van de volgende vragen met ‘ja’ beantwoorden dan vragen wij u dit voorafgaand aan de afspraak bij ons te melden:
  • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)
  • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Wij kunnen dan in gezamenlijkheid met u afwegen of en zoja, op welke wijze de afspraak doorgang kan vinden.


Aangepast beleid

In de strijd tegen het Coronavirus zijn in Nederland flinke maatregelen getroffen. Om die reden zijn o.a. scholen en horeca gesloten en wordt er gestimuleerd om vanuit thuis te werken.

Aan ons als ergotherapeuten is het verzoek gedaan de zorg te blijven bieden waar nodig. Het advies is terughoudend te zijn met face-to-face consulten. Daarom bieden wij therapie op afstand aan middels videobellen.
Wanneer de hulpvraag dit niet mogelijk maakt en face to face zorg op dat moment noodzakelijk is vindt dit plaats op indicatie van de (huis)arts met inachtneming van de veiligheidsregels van het RIVM.

Onze agenda’s zijn hierdoor leger dan normaal. Ergotherapeuten zijn echter echte doeners. Wij kenmerken ons door graag de handen uit de mouwen te steken. Dat is dus ook precies wat we deze week aan het doen zijn.
Enthousiast en in sneltreinvaart worden door onze collega’s programma’s ten behoeve van therapie op afstand ontwikkelt. Ook zijn we in overleg met de thuiszorg om hen daar waar mogelijk te ondersteunen.
Daarnaast vindt nauw contact plaats met onze cliënten, omdat we het van groot belang vinden te monitoren dat zij zich voldoende redden nu het dagelijks leven grotendeels stil is komen te liggen. Deze nieuwe situatie vraagt veel van ieders aanpassingsvermogen en redzaamheid.

Bij vragen of behoefte aan hulp kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen.


Richtlijn Coronavirus / videobellen

 

Ergotherapie GRIP volgt de ontwikkelingen rondom het Coronavirus op de voet. In de uitoefening van ons werk volgen we de richtlijnen van het RIVM.

Naast de extra zorg voor hygiëne zijn we, vanwege onze vestiging in Noord-Brabant, ook bedacht op verkoudheid, hoesten en/of koorts bij de therapeuten én de cliënten. Dit houdt in dat afspraken in geval van genoemde klachten niet lijfelijk kunnen plaatsvinden.

Om het behandeltraject niet onnodig te vertragen of uit te stellen bieden we de mogelijkheid aan om via videobellen uw afspraak door te laten gaan. Leent uw hulpvraag zich hiertoe en heeft u hier interesse in?

Informeer bij uw behandelend therapeut of ons secretariaat naar de mogelijkheden.

 


GRIP verhuist

Per 1 maart 2020 verhuist GRIP naar een nieuwe locatie in Helmond!

We vestigen ons in BCT op de Wethouder den Oudenstraat 4. Een mooie, centraal gelegen locatie met voldoende parkeergelegenheid.

De behandellocatie bij het OKC op de Europaweg komt daarmee per maart te vervallen.


Telefonische bereikbaarheid 30 januari

Vanwege een teamdag waarin wij het jaar 2019 evalueren en nieuwe plannen smeden voor 2020 zijn wij vrijdag 30 januari enkel telefonisch bereikbaar voor spoedvragen.


Overeenkomsten 2020

Ergotherapie GRIP heeft per 2020 niet meer met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Reden hiervoor is dat wij niet de door ons gestelde kwaliteit van zorg kunnen bieden tegen de voorwaarden van deze zorgverzekeraars.  Informeer bij ons of dit ook de zorgverzekeraar betreft waarbij u nu of mogelijk in de toekomst klant bent. 

Mocht dat het geval zijn dan bent u alsnog meer dan welkom in onze praktijk met hoogwaardige ergotherapie. De route in financiering is iets anders; waar de declaraties voor de gecontracteerde zorg rechtstreeks ingediend worden bij de zorgverzekeraar krijgt u nu van ons een factuur. Deze factuur kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.  Deze zal afhankelijk van uw polis een deel vergoeden. 

 


Stagiaire

Even voorstellen…

Ik ben Marlou Woolderink, 23 jaar en studeer ergotherapie aan de HAN in Nijmegen. Ik loop van begin september tot eind januari mijn afstudeerstage bij GRIP. Op de maandag en de donderdag begeleid Christel mij met de behandelingen gericht op de volwassen kant van de ergotherapie. Op dinsdag en woensdag begeleid Josta mij met de behandeling gericht op de kinderkant van de ergotherapie.
Ik vind voornamelijk de handtherapie, de belasting/belastbaarheid en de SI (prikkelverwerking) zeer interessant.
Inmiddels loop ik al 4 weken stage bij Grip en ik voel me hier echt thuis. Ik weet zeker dat ik hier genoeg kan leren om straks zelf het werkveld in te gaan.

Wie weet tot snel!


Even voorstellen

"Ik ben Mieke Wismans – Kersten en ik ben sinds augustus werkzaam bij het team volwassenen van GRIP. Daarvoor heb ik ruim negen jaren bij de Zorggroep gewerkt. Ik heb gewerkt met cliënten die thuis woonden maar ook opgenomen waren in een verzorgings- of verpleeghuis. In het zorghotel in Roermond heb ik cliënten behandeld met voornamelijk neurologisch letsel.
Ik vind de werking van het brein enorm interessant, en heb mij daarom gespecialiseerd in revalidatie na neurologisch letsel. Volgend jaar hoop ik de scholing cognitieve revalidatie af te ronden.
Daarom vind ik het erg leuk dat ik voornamelijk de Niet Aangeboren Hersenletsel doelgroep mag gaan behandelen bij GRIP. Ik draai nu al 2 weken mee en het voelt als een warm bad waarin ik terecht gekomen ben."

Tieners met SOLK

Sinds een jaar heeft GRIP een intensieve multidisciplinaire samenwerking met Blixembosch, Fysiotherapie de Veste en orthopedagogen praktijk Brandevoort, gericht op tieners met SOLK.

SOLK staat voor somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. De lichamelijke klachten zijn langer dan enkele weken aanwezen en na adequaat medisch onderzoek is er geen somatische aandoening gevonden die de klachten voldoende verklaart.We zien ook tieners die na een medische oorzaak onvoldoende opknappen om de dagelijkse activiteiten weer op te kunnen pakken. Vermoeidheid en pijn spelen dan op.

Op initiatief van de revalidatieartsen van Blixembosch is aan de wens van cliënten toegekomen om dichtbij huis de begeleiding te krijgen die men nodig heeft. In het samenwerkingsverband zijn inmiddels al veel tieners met succes begeleidt.  Elk van de betrokken professionals heeft zijn eigen specialisatie en onderlinge afstemming vindt nauwgezet plaats. 

Barbara is vanuit locatie Helmond als ergotherapeut van GRIP verbonden aan deze trajecten. Zij richt zich met name op de belasting/belastbaarheid: "Vaak zie ik dat tieners niet meer volledig naar school kunnen en andere, meestal leuke dingen, laten omdat de energie er niet is. Ook zie je vaak pieken en dalen in de balans tussen belasting/ belastbaarheid.  Eerst zoeken we samen naar de motivatie, waarom wil je iets aan het huidige patroon veranderen? Daarna proberen we samen een nieuwe balans te zoeken in de dagindeling"

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie over deze trajecten? 0492-344370 of info@ergotherapiegrip.nl