Vergoeding Coronazorg

Misschien heeft u het bij Radar gezien of in het AD of ED gelezen?

De regeling van paramedische herstelzorg bij COVID-19 kent een aantal opvallende kronkels...

4 maanden termijn

De regeling zegt dat voor herstelzorg die aanvangt op of na 1 november 2020 een tijdsperiode van maximaal 4 maanden geldt tussen het einde van het acute infectiestadium van COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.

In de praktijk zien we nu dat cliënten zich buiten die termijn van 4 maanden bij ons melden, om uiteenlopende redenen. De cliënt komt dan niet meer in aanmerking voor herstelzorg maar, tot onze verbazing, ook niet voor reguliere zorg!
Iedereen met een hulpvraag heeft recht op 10 uur ergotherapie vanuit het basispakket, maar nu moeten we aan de voordeur gaan controleren of men langer dan 4 maanden geleden de COVID infectie heeft doorgemaakt en hen vertellen dat onze zorg niet wordt vergoed? Wij als ergotherapeuten richten ons op iedereen met een hulpvraag en niet op het al dan niet aanwezig zijn van een diagnose. Daarbij richten wij ons juíst op de lange termijn klachten.

Toestemming deelname onderzoek

De regeling geeft aan dat er alleen vergoeding van herstelzorg kan plaats vinden indien de cliënt is verwezen door huisarts of medisch specialist én wil meewerken aan het aan de herstelzorg gekoppelde wetenschappelijk onderzoek.

Ergotherapie is basisverzekerde zorg. Dat wil zeggen dat iedereen met een hulpvraag recht heeft op tien uur ergotherapie vanuit het basispakket. Wij vinden het ethisch niet verantwoord dat cliënten noodzakelijke zorg wordt onthouden omdat zij niet instemmen met het delen van hun gegevens ten behoeve van het onderzoek.

Termijn paramedische herstelzorg

De regeling geeft ook een behandelperiode van 6 maanden aan vanaf het eerste contact dat de eerste paramedicus heeft met de cliënt. Om voor de tweede behandelperiode van 6 maanden in aanmerking te komen dient er een verwijzing door een medisch specialist verstrekt te worden. Een medisch specialist moet de klachten in relatie tot COVID-19 vaststellen. Wanneer er door de medisch specialist blijvende schade is vastgesteld waarvoor paramedisch behandeling aangewezen lijkt, kan hij een verwijzing geven voor een 2e behandeltermijn.Het geldt niet voor algemene, niet-specifieke klachten zoals gebrek aan conditie, vermoeidheid of spierpijn. Een voorbeeld van specifieke, langetermijnschade na COVID-19 is een blijvende longafwijking. blijvende verkortingen van pezen of spieren (contracturen) of blijvende stoornissen aan zenuwen (neuropathieën).

Veel cliënten starten bij een andere paramedicus (zoals fysiotherapeut of logopedist) alvorens ze bij ons in behandeling komen. Het kan zomaar zo zijn dat daarmee al een periode van een aantal maanden voorbij is alvorens de ergotherapie start. Daarmee komt de verwijzing van een medisch specialist al snel in zicht. Veelal is de doelgroep die wij zien niet (meer) bekend bij een medisch specialist, en richten de hulpvragen zich op vermoeidheid en daarmee samenhangende vragen zoals balans in belasting, belastbaarheid en cognitieve klachten. De benodigde verwijzing brengt onnodige wachttijd en zorgkosten met zich mee, óf heeft tot gevolg dat de cliënt niet langer dan de resterende tijd uit de eerste periode door ons gezien kan worden.

Dit gaat tegen alles in waar wij als zorgverleners voor staan!

Al met al een hele bizarre situatie, en dat in een tijd waarin al het uiterste van onze cliënten en therapeuten gevraagd wordt..

Als praktijk zijnde hebben we reeds bezwaar aangetekend. Mocht u als cliënt dit ook willen doen kan dit via C-support: Nazorg voor patiënten na een Coronabesmetting (c-support.nu) C- support is een organisatie, ingesteld door VWS, die advies geeft aan Covid-19 cliënten met langdurige klachten. Bij C-support kunnen clienten melding maken van hun situatie als die gaat over de regels van de herstelzorg en de knelpunten die dat heeft voor de ergotherapiebehandeling. Een adviesgroep beoordeeld de vragen en stelt vast of alsnog gebruik mag worden gemaakt van herstelzorg of kijkt naar mogelijk alternatieven

Hier vindt u meer informatie:

Brief EN aan VWS

Ex-coronapatiënten in de kou: behandeling niet vergoed | Binnenland | AD.nl

Herstelzorg COVID alleen vergoed na verplichte deelname onderzoek, kan dit zomaar? - Radar - het consumentenprogramma van AVROTROS

Paramedische herstelzorg na COVID-19 - patiënt uit de eerste golf valt buiten de boot | LinkedIn