Vergoeding

Zorgverzekering
Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie (EEE) is sinds 2006 een verstrekking in het basispakket. Per jaar wordt minstens 10 uur ergotherapie per persoon vergoed. Steeds meer zorgverzekeraars bieden vanuit hun aanvullende pakketten extra vergoeding. Behandelingen worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. De 10 uur ergotherapie vanuit het basispakket valt onder het algemene eigen risico dat de zorgverzekeraar hanteert. Het eigen risico geldt niet voor verzekerden jonger dan 18 jaar en vergoedingen vanuit het aanvullende pakket.
Ergotherapie GRIP heeft per 2020 niet meer met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Reden hiervoor is dat wij niet de door ons gestelde kwaliteit van zorg kunnen bieden tegen de voorwaarden van deze zorgverzekeraars. Informeer hier goed naar bij de aanmelding.

Overige financiering
Diensten zoals Arbeid&Gezondheid worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Hiertoe ontvangt de cliënt of opdrachtgever een offerte, en na akkoord een factuur. Deze kan, indien van toepassing, naar eigen inzicht ingediend worden bij een verzekeraar.
Ook bij workshops, schoolbrede adviestrajecten en andere producten waarbij onze expertise breed wordt ingezet wordt een offerte, en daarna een factuur verstrekt.
Informeer bij ons om te weten wat de tarieven en bijbehorende vergoedingenstroom zijn!