Vergoeding

Zorgverzekering
Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie (EEE) is sinds 2006 een verstrekking in het basispakket. Per jaar wordt minstens 10 uur ergotherapie per persoon vergoed. Steeds meer zorgverzekeraars bieden vanuit hun aanvullende pakketten extra vergoeding. Behandelingen worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. De 10 uur ergotherapie vanuit het basispakket valt onder het algemene eigen risico dat de zorgverzekeraar hanteert. Het eigen risico geldt niet voor verzekerden jonger dan 18 jaar en vergoedingen vanuit het aanvullende pakket.
Ergotherapie GRIP heeft per 2020 niet meer met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Reden hiervoor is dat wij niet de door ons gestelde kwaliteit van zorg kunnen bieden tegen de voorwaarden van deze zorgverzekeraars. Informeer hier goed naar bij de aanmelding.

Overige financiering
GRIP kent diverse vormen van financiering, anders dan declaratie bij de zorgverzekeraar. Veelal is het afhankelijk van de oorzaak en hulpvraag door wie de ondersteuning betaald wordt. Vaak is dit de werkgever, school, de WMO of een Letselschadepartij. Natuurlijk is het ook mogelijk om op particuliere kosten onze advisering en behandeling in te zetten. Informeer bij ons om te weten wat de tarieven en bijbehorende vergoedingenstroom zijn!