Missie

Ieder mens heeft het voorrecht om de regie te hebben over zijn eigen leven en te kunnen doen wat hij belangrijk vindt. Als ergotherapeuten werken wij samen met de cliënt om dagelijkse activiteiten (weer) uit te kunnen voeren, ook wanneer er sprake is van beperkingen door gezondheidsproblemen.
Door de inzet van ergotherapie verschuift het accent van ‘niet kunnen’ en ‘niet weten hoe’ naar ‘weer kunnen meedoen’. Het zijn de dagelijkse activiteiten die men zelf belangrijk vindt die het leven zinvol maken. Wij willen bijdragen aan deze fundamentele behoefte.

Visie

De ergotherapeuten van GRIP staan voor een positieve aanpak; het gebruik maken van de mogelijkheden, met als uitgangspunt altijd de hulpvraag. Wat maakt voor iemand een dag betekenisvol? Dit kan op alle leefdomeinen zijn; thuis, op school, het werk of in de buurt.

We denken het liefst praktisch mee. Welke aanpassingen in het handelen helpen zodat iemand weer zelf de regie over zijn eigen leven terug krijgt? Kunnen handelingen op een andere manier uitgevoerd worden? Kun je je spaarzame energie op een efficiënte manier inzetten? Wat kan helpen om de aandacht vast te houden of weer terug te krijgen op werk of op school? Of zijn er hulpmiddelen waarmee een handeling beter gaat?

We vinden het belangrijk om ons specialistisch op te leiden. Eén ding blijft altijd van wezenlijk belang: aandacht voor de persoon die voor je zit met alle daarbij behorende elementen. Zodat deze persoon vervolgens in staat is zélf de beperkingen aan te pakken.
We houden ervan om met een team van zorgverleners te werken en samen de puzzel te leggen, zeker bij complexe vragen.  Aan doorzettingsvermogen geen gebrek. We zijn gemotiveerd om samen een antwoord op de vraag te vinden.
Daarnaast vinden we preventie een belangrijk item als het gaat om toekomstbestendige zorg (uitvoerbaar en betaalbaar). Want: meer zelfstandigheid betekent minder zorg. Naast onze eigen initiatieven sluiten we zoveel als mogelijk aan bij ontwikkelingen in de regio.