Disclaimer

De website www.ergotherapiegrip.nl informeert cliënten en hun naasten, verwijzers en overige professionals, opdrachtgevers of andere geïnteresseerden over de praktijk van Ergotherapie GRIP. Ondanks onze voortdurende aandacht en zorg voor de actualisering en de juistheid van de gegevens, kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen in www.ergotherapiegrip.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De informatie op deze site is geen vervanging van de informatie die de ergotherapeut aan de cliënt verstrekt. Ergotherapie GRIP kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van www.ergotherapiegrip.nl. Daarnaast is Ergotherapie GRIP niet verantwoordelijk voor sites waarnaar gelinkt wordt, aangezien deze niet onder ons beheer vallen. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website, zoals teksten, afbeeldingen of informatie in andere vorm, zijn eigendom van Ergotherapie GRIP. De inhoud van deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ergotherapie GRIP. Ergotherapie GRIP vindt de privacy van de bezoekers van haar website belangrijk. Wij dragen er daarom zorg voor dat de persoonlijke informatie die via de site wordt verschaft, altijd vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Door u als bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij alleen om te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Meer informatie over de bescherming van uw gegevens verzameld via de website www.ergotherapiegrip.nl leest u in onze Privacyverklaring. Ergotherapie GRIP probeert er alles aan te doen om de website te beschermen tegen ongewild bezoek van personen en/of virussen. Mocht dit toch gebeuren, dan is Ergotherapie GRIP hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk.