Volwassenen

Kinderen

Arbeid

ASITT

GRIP

Praktijk voor ergotherapie

GRIP behandelt, adviseert en ondersteunt personen in alle leeftijdscategorieën die in hun dagelijks functioneren beperkt worden.

Het doel van GRIP is om kinderen en volwassenen in staat te stellen zo optimaal mogelijk dagelijkse handelingen uit te voeren in hun eigen omgeving. De activiteiten, handelingen of vaardigheden die voor de persoon belangrijk zijn staan centraal. Het kan hierbij gaan om allerlei activiteiten uit het dagelijks leven zoals opstaan, aankleden, maar ook bij activiteiten op school, werk, hobby of thuis.

Lees Meer

GRIP

Missie & Visie

Kleinschaligheid, herkenbaarheid en persoonlijke aandacht voor de cliënt zijn de kernwoorden van GRIP, praktijk voor ergotherapie. De ergotherapeuten van GRIP streven allen naar het optimaliseren van de zelfstandigheid van mensen. Daartoe worden cliënten optimaal behandeld, maar met name ook begeleid en gecoacht om zèlf de beperkingen aan te pakken.

Ieder mens dient zoveel als mogelijk de regie over zijn eigen leven te hebben. Daarbij is het uitvoeren van activiteiten die men persoonlijk belangrijk vindt een kernvoorwaarde.

Lees Meer