Open Dag Locatie Bakel

Zaterdag 22 april vindt van 11:00 tot 15:00 de open dag in ons gezondheidscentrum in Bakel plaats. Het voormalige gemeentehuis, later Rabobankgebouw, aan het St Wilbertsplein in Bakel is sinds tien jaar een multifunctioneel centrum.
In dit gebouw zijn diverse disciplines gevestigd die zich met gezondheidszorg bezig houden. De open dag is toegankelijk voor iedereen die kennis wil maken met de disciplines die er zijn gevestigd. Iedereen kan deelnemen aan activiteiten zoals een fototocht, een fitheidstest, scootmobiel rijden, schoenen leren strikken met 1 hand. Voor de kinderen staat een leuk springkussen op het plein.

Vita Forum Fysiotherapie

GRIP Ergotherapie

PVP Psychologie

Resi Otten Logopedie

Karin de Corte Podotherapie

Lianne Hartman Diëtetiek

EMC Afslankstudio en Milon Cirkel


WRITIC studiedag

Op donderdag 16 maart 2017 heeft Anna de studiedag van de WRITIC gevolgd.
De WRITIC is een nieuw meetinstrument om te kijken of een kind start klaar is voor het schrijven.
De WRITIC heeft een voorspellende waarde voor de schrijfvaardigheid in groep 3 en draagt bij aan het opsporen van kinderen met risico op het ontwikkelen van schrijfmoeilijkheden.

Wisten jullie dat?
- Het is bewezen dat de schrijfbewegingen van invloed zijn op het vermogen om letters te onderscheiden en te leren lezen.
- Het schrijven met de hand een meerwaarde heeft op het typen?
* Uit onderzoek is gebleken dat kinderen uit groep 3 tot en met groep 8 sneller met de hand schrijven dan dat zij typen!
* Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat een opstel van handgeschreven tekst van hogere kwaliteit is dan een getypte tekst.

De WRITIC is een instrument dat in de klas afgenomen wordt. Er wordt gekeken naar de interesses van het kind, de fysieke en sociale omgeving en de papier en pentaken.
Tijdens de papier en pentaken worden er verschillende opdrachtjes gemaakt. Het volgen van weggetjes, kleuren, tekenen van de naam, het tekenen van voorbereidende schrijfpatronen en het natekenen van letters en cijfers. Bij al deze onderdelen wordt er gekeken naar de armbewegingen, polsbewegingen en de duim- en vingerbewegingen.  Al deze onderdelen worden gescoord waarna duidelijk wordt op welke onderdelen het kind start klaar is voor het schrijven, en waar mogelijke aandachtpunten liggen.

Omdat het instrument in de klas gebruikt wordt kunnen er in de klas gerichte adviezen en tips gegeven worden aan de leerkracht om het kind zo goed mogelijk startklaar te krijgen voor groep 3.