Zorgdomein

Vanaf nu zijn wij ook vindbaar via Zorgdomein. Verwijzers kunnen op deze manier laagdrempelig hun informatie rechtstreeks, beveiligd aan ons sturen!


Forse stijging valongevallen bij ouderen

Forse stijging valongevallen bij ouderen

Valongevallen zijn een sluipmoordenaar onder ouderen. Het aantal dodelijke valongevallen in de periode 2006-2011 is gestegen met 18%. In 2011 waren er 2.165 dodelijke slachtoffers onder de 65+ ers. Ook de aantallen slachtoffers van 65 jaar en ouder die in het ziekenhuis belanden is enorm gestegen naar 43000 in 2011.
Achter deze kille cijfers gaan ieder jaar weer vele tienduizenden individuele drama’s schuil, waarbij een oudere plotseling zijn/haar zelfstandigheid verliest en forst inlevert op de kwaliteit van leven.
Valongevallen zijn vaak goed te voorkomen. Er is veel onderzoek gedaan naar valpreventie en inmiddels beschikken we over effectief bewezen preventie methoden. Aanpassing van medicijnen en fysieke training zijn daarvan voorbeelden. Voor enkele interventies is aangetoond dat inzet ervan kosten besparend werkt op de medische kosten.
Het beleid is erop gericht ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Helaas is het gevolg van een valongeval, bijvoorbeeld een heupfractuur, vaak dat een oudere dit niet meer kan. De rijksoverheid, zorgverzekeraars en gemeenten kunnen de handen in een slaan om effectieve valpreventie op grote schaal en op maat in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld via meer capaciteit en deskundigheid in de eerste lijnszorg. Tegelijk dienen innovaties op het gebied van domotica echt in gebruik te worden genomen. Woonzorgorganisaties voor ouderen, wooncorporaties en commerciële aanbieders van deze producten en diensten kunnen daaraan bijdragen.
Ergotherapie GRIP.is aangesloten bij Valnet. Dit is een multidisciplinaire samenwerking van verschillende paramedici die als doel hebben om via een uitgebreid screenings en onderzoek de risico’s van het vallen in kaart te brengen.
We geven duidelijk aan welke factoren bij u een rol spelen. Denk daarbij aan mobiliteit en evenwicht, duizeligheid, medicatiegebruik, incontinentie, valangst, slecht zien, voeten en schoeisel, woonomgeving en gedrag.
Dit soort zaken beoordelen we aan de hand van vragen en korte testjes. Vervolgens krijgt u mondeling en schriftelijk advies over wat u zelf kunt doen om vallen te voorkomen.
Bovenstaande informatie is afkomstig van consument en veiligheid.
Voor meer informatie zie www.valnet.info