Kentalis

Sinds kort verzorgt Barbara met veel plezier de ergotherapie bij Kentalis locatie Helmond namens GRIP. Daar draagt zij bij aan de vroegbehandeling van kinderen tot 5 jaar met communicatiemoeilijkheden door een verminderd gehoor of een taalontwikkelingsstoornis (TOS).