Herstel na corona: Wie doet wat?

Herstelzorg na corona: Wie doet wat? | Vilans

 

COVID-19 kan na infectie nog lang voor aanhoudende klachten zorgen. Circa één op de tien personen die COVID-19-klachten heeft gehad, heeft last van langdurige klachten, zoals vermoeidheid, kortademigheid en conditieverlies maar ook hoofdpijn, spierpijn, reuk- en smaakverlies en psychosociale klachten. Het lukt sommigen na weken of maanden nog niet om de draad van het leven weer helemaal op te pakken. Aandacht voor herstelzorg voor deze ‘long covid-patiënten’ is daarom belangrijk. Dat vraagt vaak om de inzet van meerdere disciplines.
Wij werkten vanuit onze ervaring met de behandeling van COVID clienten mee aan deze publicatie. Het vormt een beknopt overzicht van de betrokken disciplines in de herstelzorg thuis. Wat is hun rol, welke ervaringen zijn er vanuit de praktijk en wat is volgens hen de meerwaarde van samenwerking?