In navolging op het adviesdocument ‘Verantwoord opschalen  paramedische zorg in de 1e lijn  tijdens de coronacrisis’ is ons eigen beleid weer wat verder vormgegeven.

Zorg vindt bij voorkeur op afstand (videobellen of telefonisch) plaats. Wanneer dit niet mogelijk is en de zorg wordt als noodzakelijk aangemerkt vindt face to face contact plaats.

Daarin volgen wij de richtlijn van het RIVM en maken indien noodzakelijk gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Een aantal zaken zijn van belang bij de face to face afspraken:

  • Wij willen u verzoeken pas op het afgesproken tijdstip de praktijk te betreden, om onnodig treffen met andere bezoekers te voorkomen. Wacht indien nodig buiten of in uw auto.
  • Wij willen u vragen waar mogelijk alleen bij de afspraak aanwezig te zijn. Waar noodzakelijk kunnen mantelzorgers, ouders van kinderen en tolken aansluiten, mits 1,5 meter afstand wordt gehouden.
  • De therapeut zal u bij de start en aan het einde van de afspraak vragen uw handen te desinfecteren.
  • Mocht u één of meer van de volgende vragen met ‘ja’ beantwoorden dan vragen wij u dit voorafgaand aan de afspraak bij ons te melden:
  • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)
  • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Wij kunnen dan in gezamenlijkheid met u afwegen of en zoja, op welke wijze de afspraak doorgang kan vinden.