Arbeid en Gezondheid

Collega’s Saskia en Christel zijn gespecialiseerd in Arbeid en Gezondheid en voeren met veel werkplezier deze adviestrajecten uit. Niet alleen zij, maar ook de opdrachtgevers zijn enthousiast!

Ook interesse? https://www.ergotherapiegrip.nl/arbeid/


Vergoeding Coronazorg

Misschien heeft u het bij Radar gezien of in het AD of ED gelezen?

De regeling van paramedische herstelzorg bij COVID-19 kent een aantal opvallende kronkels...

4 maanden termijn

De regeling zegt dat voor herstelzorg die aanvangt op of na 1 november 2020 een tijdsperiode van maximaal 4 maanden geldt tussen het einde van het acute infectiestadium van COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.

In de praktijk zien we nu dat cliënten zich buiten die termijn van 4 maanden bij ons melden, om uiteenlopende redenen. De cliënt komt dan niet meer in aanmerking voor herstelzorg maar, tot onze verbazing, ook niet voor reguliere zorg!
Iedereen met een hulpvraag heeft recht op 10 uur ergotherapie vanuit het basispakket, maar nu moeten we aan de voordeur gaan controleren of men langer dan 4 maanden geleden de COVID infectie heeft doorgemaakt en hen vertellen dat onze zorg niet wordt vergoed? Wij als ergotherapeuten richten ons op iedereen met een hulpvraag en niet op het al dan niet aanwezig zijn van een diagnose. Daarbij richten wij ons juíst op de lange termijn klachten.

Toestemming deelname onderzoek

De regeling geeft aan dat er alleen vergoeding van herstelzorg kan plaats vinden indien de cliënt is verwezen door huisarts of medisch specialist én wil meewerken aan het aan de herstelzorg gekoppelde wetenschappelijk onderzoek.

Ergotherapie is basisverzekerde zorg. Dat wil zeggen dat iedereen met een hulpvraag recht heeft op tien uur ergotherapie vanuit het basispakket. Wij vinden het ethisch niet verantwoord dat cliënten noodzakelijke zorg wordt onthouden omdat zij niet instemmen met het delen van hun gegevens ten behoeve van het onderzoek.

Termijn paramedische herstelzorg

De regeling geeft ook een behandelperiode van 6 maanden aan vanaf het eerste contact dat de eerste paramedicus heeft met de cliënt. Om voor de tweede behandelperiode van 6 maanden in aanmerking te komen dient er een verwijzing door een medisch specialist verstrekt te worden. Een medisch specialist moet de klachten in relatie tot COVID-19 vaststellen. Wanneer er door de medisch specialist blijvende schade is vastgesteld waarvoor paramedisch behandeling aangewezen lijkt, kan hij een verwijzing geven voor een 2e behandeltermijn.Het geldt niet voor algemene, niet-specifieke klachten zoals gebrek aan conditie, vermoeidheid of spierpijn. Een voorbeeld van specifieke, langetermijnschade na COVID-19 is een blijvende longafwijking. blijvende verkortingen van pezen of spieren (contracturen) of blijvende stoornissen aan zenuwen (neuropathieën).

Veel cliënten starten bij een andere paramedicus (zoals fysiotherapeut of logopedist) alvorens ze bij ons in behandeling komen. Het kan zomaar zo zijn dat daarmee al een periode van een aantal maanden voorbij is alvorens de ergotherapie start. Daarmee komt de verwijzing van een medisch specialist al snel in zicht. Veelal is de doelgroep die wij zien niet (meer) bekend bij een medisch specialist, en richten de hulpvragen zich op vermoeidheid en daarmee samenhangende vragen zoals balans in belasting, belastbaarheid en cognitieve klachten. De benodigde verwijzing brengt onnodige wachttijd en zorgkosten met zich mee, óf heeft tot gevolg dat de cliënt niet langer dan de resterende tijd uit de eerste periode door ons gezien kan worden.

Dit gaat tegen alles in waar wij als zorgverleners voor staan!

Al met al een hele bizarre situatie, en dat in een tijd waarin al het uiterste van onze cliënten en therapeuten gevraagd wordt..

Als praktijk zijnde hebben we reeds bezwaar aangetekend. Mocht u als cliënt dit ook willen doen kan dit via C-support: Nazorg voor patiënten na een Coronabesmetting (c-support.nu) C- support is een organisatie, ingesteld door VWS, die advies geeft aan Covid-19 cliënten met langdurige klachten. Bij C-support kunnen clienten melding maken van hun situatie als die gaat over de regels van de herstelzorg en de knelpunten die dat heeft voor de ergotherapiebehandeling. Een adviesgroep beoordeeld de vragen en stelt vast of alsnog gebruik mag worden gemaakt van herstelzorg of kijkt naar mogelijk alternatieven

Hier vindt u meer informatie:

Brief EN aan VWS

Ex-coronapatiënten in de kou: behandeling niet vergoed | Binnenland | AD.nl

Herstelzorg COVID alleen vergoed na verplichte deelname onderzoek, kan dit zomaar? - Radar - het consumentenprogramma van AVROTROS

Paramedische herstelzorg na COVID-19 - patiënt uit de eerste golf valt buiten de boot | LinkedIn


Herstel na corona: Wie doet wat?

Herstelzorg na corona: Wie doet wat? | Vilans

 

COVID-19 kan na infectie nog lang voor aanhoudende klachten zorgen. Circa één op de tien personen die COVID-19-klachten heeft gehad, heeft last van langdurige klachten, zoals vermoeidheid, kortademigheid en conditieverlies maar ook hoofdpijn, spierpijn, reuk- en smaakverlies en psychosociale klachten. Het lukt sommigen na weken of maanden nog niet om de draad van het leven weer helemaal op te pakken. Aandacht voor herstelzorg voor deze ‘long covid-patiënten’ is daarom belangrijk. Dat vraagt vaak om de inzet van meerdere disciplines.
Wij werkten vanuit onze ervaring met de behandeling van COVID clienten mee aan deze publicatie. Het vormt een beknopt overzicht van de betrokken disciplines in de herstelzorg thuis. Wat is hun rol, welke ervaringen zijn er vanuit de praktijk en wat is volgens hen de meerwaarde van samenwerking?

Teamdag 22-01

Vrijdag 22 januari is het zover, de dag waar iedereen het hele jaar naar uitkijkt: onze GRIP Teamdag! Dit jaar heel anders, maar we gaan er alsnog een mooie dag van maken met ons fijne team! Aanpassen is tenslotte nog steeds onze specialiteit 😉
We zijn deze dag dus ook wat minder goed bereikbaar dan u van ons gewend bent!


Lockdown

Vanmiddag was er wat onduidelijkheid na uitlatingen in de pers over contactberoepen, dat hebben we gemerkt aan alle vragen die binnengekomen zijn.
Uit de persconferentie is vanavond gebleken dat wij als (para)medische zorgverleners ons werk de komende weken mogen blijven doen. De praktijk zal dan ook de komende periode open zijn, zodat wij alle zorg die nodig is kunnen blijven bieden.
Mocht er iets wijzigen aan uw afspraak dan nemen wij contact met u op.
Graag willen we via deze weg onze steun betuigen aan alle bedrijven en personen die getroffen zijn door Corona, nu door de nieuwe lockdown of op welke manier dan ook.

Mondmasker

In navolging op het landelijke advies geldt in de gezondheidscentra waarin wij gevestigd zijn het verzoek om een mondmasker te dragen in de openbare ruimtes. Dit om u, maar ook zieke en kwetsbare andere bezoekers te beschermen.
Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen mondmasker te dragen.

E-learning leerkrachten basisonderwijs

Daar zijn ze dan! Na vaak het verzoek gekregen te hebben of individuele leerkrachten zich ook kunnen aanmelden voor onze workshops én de kansen die ontstonden in deze tijd lanceren de kinderergotherapeuten van GRIP twee praktische e-learnings voor leerkrachten in het basisonderwijs.

In de afgelopen tien jaar hebben wij op vele scholen onze mega leuke en praktische workshops al mogen geven. In navolging daarop wilden we al heel lang de mogelijkheid bieden ook individueel de lesstof te kunnen volgen. De ruimte in het rooster van afgelopen tijd bood de kans om daar nu iets mee te doen!

We bieden een e-learning Schrijven en een e-learning Prikkelverwerking aan, deze zijn echt des GRIPs; duidelijk, prikkelend en heel praktisch!

Elke e-learning bestaat uit 4 delen. Deelname kost nu slechts 10 euro!
De e-learning verloopt via een besloten Facebookgroep waar je twee maanden lid van blijft.

Interesse? Meld je aan via info@ergotherapiegrip.nl met als onderwerp 'e-learning' en je keuze voor Schrijven en/of Prikkelverwerking.
Vragen of behoefte aan meer informatie? Mailen info@ergotherapiegrip.nl of bellen 0492-344370 mag altijd!

 


Ergotherapie bij cliënten na COVID-19 in de thuissituatie

Ergotherapie richt zich op de activiteiten uit het dagelijks leven. Deze kunnen liggen op het gebied van  zelfverzorging (wassen en kleden), huishouden, werk en ontspanning.
Het doormaken van COVID19 en/ of een IC-opname kunnen fysieke, psychische en cognitieve gevolgen hebben. Wanneer deze gevolgen problemen veroorzaken in de uitvoer van dagelijkse handelingen kan er gedacht worden aan het inschakelen van een ergotherapeut. Hulpvragen waar aan gedacht kan worden zijn de volgende: 

 • Energiemanagement bij vermoeidheidsklachten 
 • Arm/handfunctie beoordelen en optimaliseren  
 • Hulpmiddelen en voorzieningen 
 • Rolstoelen en andere verplaatsingshulpmiddelen binnenshuis en buitenshuis 
 • Cognitieve training bij problemen zoals verminderde aandacht en concentratie, overprikkelingsklachten, geheugenproblemen, verminderd overzicht of het minder goed kunnen plannen en uitvoeren van dagelijkse bezigheden  
 • Uitbouwen activiteitenniveau tgv spierzwakte  
 • Aanpassen van uitvoeren van dagelijkse activiteit wegens inspanningsproblemen 
 • Ergonomie. Aangepaste houding tijdens lopen, praten en zitten 
 • Mantelzorg adviseren en ondersteunen in de uitvoer van dagelijkse hulp.

  Screeningsvragen die aan de client gesteld kunnen worden zijn:
  Indien het antwoord ja is dan kan er doorverwezen worden naar de ergotherapeut
  1. Wordt u belemmerd in uw dagelijks leven door vermoeidheidsklachten?
  2. Is uw arm/handfunctie verminderd na het doormaken van COVID19/ IC opname en heeft u daarvan last in de uitvoer van dagelijkse handelingen?
  3. Wordt u belemmerd in het veilig en naar tevredenheid verplaatsen door uw woning en buitenshuis?
  4. Wordt u belemmerd in het veilig en naar tevredenheid uitvoeren van uw zelfzorg?
  5. Krijgt u mantelzorg? Zo ja, heeft uw mantelzorger behoefte aan adviezen om de mantelzorg mogelijk te verlichten?
  6. Wordt u belemmerd in de uitvoer van uw dagelijkse bezigheden in en om huis en is dit veranderd na COVID-19?
  7. Heeft u last van geheugenproblemen, moeite met aandacht houden, snel het gevoel van overprikkeling of moeite met het organiseren van dagelijkse bezigheden? En belemmerd dit u in het dagelijks handelen?

  Inschatting van de therapeut
  8. Is er sprake van cognitieve beperkingen, al dan niet uit eerdere diagnose die nu versterkt worden, waarvoor zelfstandig thuis wonen niet veilig is?


COVID-19 Revalidatie

Binnen GRIP is een team van ergotherapeuten opgezet die expertise opdoen in het behandelen van cliënten die beperkingen ervaren in het dagelijks leven ten gevolge van COVID-19.
De therapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van de beperkingen die ervaren kunnen worden bij het oppakken van de dagelijkse activiteiten, zoals vermoeidheidsklachten of problemen met aandacht, geheugen en prikkelverwerking.
We nemen deel aan webinars en volgen de beroepsrichtlijnen om ons verder te specialiseren gericht op COVID-19. Er is samenwerking met multidisciplinaire behandelteams in de regio en omliggende ziekenhuizen over de invulling van de benodigde nazorg.

Heeft u het virus doorgemaakt en heeft u een vraag aan ons? Laat het ons weten.


Aangepast beleid (vervolg)

In navolging op het adviesdocument ‘Verantwoord opschalen  paramedische zorg in de 1e lijn  tijdens de coronacrisis’ is ons eigen beleid weer wat verder vormgegeven.

Zorg vindt bij voorkeur op afstand (videobellen of telefonisch) plaats. Wanneer dit niet mogelijk is en de zorg wordt als noodzakelijk aangemerkt vindt face to face contact plaats.

Daarin volgen wij de richtlijn van het RIVM en maken indien noodzakelijk gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Een aantal zaken zijn van belang bij de face to face afspraken:

 • Wij willen u verzoeken pas op het afgesproken tijdstip de praktijk te betreden, om onnodig treffen met andere bezoekers te voorkomen. Wacht indien nodig buiten of in uw auto.
 • Wij willen u vragen waar mogelijk alleen bij de afspraak aanwezig te zijn. Waar noodzakelijk kunnen mantelzorgers, ouders van kinderen en tolken aansluiten, mits 1,5 meter afstand wordt gehouden.
 • De therapeut zal u bij de start en aan het einde van de afspraak vragen uw handen te desinfecteren.
 • Mocht u één of meer van de volgende vragen met ‘ja’ beantwoorden dan vragen wij u dit voorafgaand aan de afspraak bij ons te melden:
 • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)
 • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Wij kunnen dan in gezamenlijkheid met u afwegen of en zoja, op welke wijze de afspraak doorgang kan vinden.