Ergotherapie bij cliënten na COVID-19 in de thuissituatie

Ergotherapie richt zich op de activiteiten uit het dagelijks leven. Deze kunnen liggen op het gebied van  zelfverzorging (wassen en kleden), huishouden, werk en ontspanning.
Het doormaken van COVID19 en/ of een IC-opname kunnen fysieke, psychische en cognitieve gevolgen hebben. Wanneer deze gevolgen problemen veroorzaken in de uitvoer van dagelijkse handelingen kan er gedacht worden aan het inschakelen van een ergotherapeut. Hulpvragen waar aan gedacht kan worden zijn de volgende: 

 • Energiemanagement bij vermoeidheidsklachten 
 • Arm/handfunctie beoordelen en optimaliseren  
 • Hulpmiddelen en voorzieningen 
 • Rolstoelen en andere verplaatsingshulpmiddelen binnenshuis en buitenshuis 
 • Cognitieve training bij problemen zoals verminderde aandacht en concentratie, overprikkelingsklachten, geheugenproblemen, verminderd overzicht of het minder goed kunnen plannen en uitvoeren van dagelijkse bezigheden  
 • Uitbouwen activiteitenniveau tgv spierzwakte  
 • Aanpassen van uitvoeren van dagelijkse activiteit wegens inspanningsproblemen 
 • Ergonomie. Aangepaste houding tijdens lopen, praten en zitten 
 • Mantelzorg adviseren en ondersteunen in de uitvoer van dagelijkse hulp.

  Screeningsvragen die aan de client gesteld kunnen worden zijn:
  Indien het antwoord ja is dan kan er doorverwezen worden naar de ergotherapeut
  1. Wordt u belemmerd in uw dagelijks leven door vermoeidheidsklachten?
  2. Is uw arm/handfunctie verminderd na het doormaken van COVID19/ IC opname en heeft u daarvan last in de uitvoer van dagelijkse handelingen?
  3. Wordt u belemmerd in het veilig en naar tevredenheid verplaatsen door uw woning en buitenshuis?
  4. Wordt u belemmerd in het veilig en naar tevredenheid uitvoeren van uw zelfzorg?
  5. Krijgt u mantelzorg? Zo ja, heeft uw mantelzorger behoefte aan adviezen om de mantelzorg mogelijk te verlichten?
  6. Wordt u belemmerd in de uitvoer van uw dagelijkse bezigheden in en om huis en is dit veranderd na COVID-19?
  7. Heeft u last van geheugenproblemen, moeite met aandacht houden, snel het gevoel van overprikkeling of moeite met het organiseren van dagelijkse bezigheden? En belemmerd dit u in het dagelijks handelen?

  Inschatting van de therapeut
  8. Is er sprake van cognitieve beperkingen, al dan niet uit eerdere diagnose die nu versterkt worden, waarvoor zelfstandig thuis wonen niet veilig is?


COVID-19 Revalidatie

Binnen GRIP is een team van ergotherapeuten opgezet die expertise opdoen in het behandelen van cliënten die beperkingen ervaren in het dagelijks leven ten gevolge van COVID-19.
De therapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van de beperkingen die ervaren kunnen worden bij het oppakken van de dagelijkse activiteiten, zoals vermoeidheidsklachten of problemen met aandacht, geheugen en prikkelverwerking.
We nemen deel aan webinars en volgen de beroepsrichtlijnen om ons verder te specialiseren gericht op COVID-19. Er is samenwerking met multidisciplinaire behandelteams in de regio en omliggende ziekenhuizen over de invulling van de benodigde nazorg.

Heeft u het virus doorgemaakt en heeft u een vraag aan ons? Laat het ons weten.


Aangepast beleid (vervolg)

In navolging op het adviesdocument ‘Verantwoord opschalen  paramedische zorg in de 1e lijn  tijdens de coronacrisis’ is ons eigen beleid weer wat verder vormgegeven.

Zorg vindt bij voorkeur op afstand (videobellen of telefonisch) plaats. Wanneer dit niet mogelijk is en de zorg wordt als noodzakelijk aangemerkt vindt face to face contact plaats.

Daarin volgen wij de richtlijn van het RIVM en maken indien noodzakelijk gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Een aantal zaken zijn van belang bij de face to face afspraken:

 • Wij willen u verzoeken pas op het afgesproken tijdstip de praktijk te betreden, om onnodig treffen met andere bezoekers te voorkomen. Wacht indien nodig buiten of in uw auto.
 • Wij willen u vragen waar mogelijk alleen bij de afspraak aanwezig te zijn. Waar noodzakelijk kunnen mantelzorgers, ouders van kinderen en tolken aansluiten, mits 1,5 meter afstand wordt gehouden.
 • De therapeut zal u bij de start en aan het einde van de afspraak vragen uw handen te desinfecteren.
 • Mocht u één of meer van de volgende vragen met ‘ja’ beantwoorden dan vragen wij u dit voorafgaand aan de afspraak bij ons te melden:
 • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)
 • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Wij kunnen dan in gezamenlijkheid met u afwegen of en zoja, op welke wijze de afspraak doorgang kan vinden.


Aangepast beleid

In de strijd tegen het Coronavirus zijn in Nederland flinke maatregelen getroffen. Om die reden zijn o.a. scholen en horeca gesloten en wordt er gestimuleerd om vanuit thuis te werken.

Aan ons als ergotherapeuten is het verzoek gedaan de zorg te blijven bieden waar nodig. Het advies is terughoudend te zijn met face-to-face consulten. Daarom bieden wij therapie op afstand aan middels videobellen.
Wanneer de hulpvraag dit niet mogelijk maakt en face to face zorg op dat moment noodzakelijk is vindt dit plaats op indicatie van de (huis)arts met inachtneming van de veiligheidsregels van het RIVM.

Onze agenda’s zijn hierdoor leger dan normaal. Ergotherapeuten zijn echter echte doeners. Wij kenmerken ons door graag de handen uit de mouwen te steken. Dat is dus ook precies wat we deze week aan het doen zijn.
Enthousiast en in sneltreinvaart worden door onze collega’s programma’s ten behoeve van therapie op afstand ontwikkelt. Ook zijn we in overleg met de thuiszorg om hen daar waar mogelijk te ondersteunen.
Daarnaast vindt nauw contact plaats met onze cliënten, omdat we het van groot belang vinden te monitoren dat zij zich voldoende redden nu het dagelijks leven grotendeels stil is komen te liggen. Deze nieuwe situatie vraagt veel van ieders aanpassingsvermogen en redzaamheid.

Bij vragen of behoefte aan hulp kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen.


Richtlijn Coronavirus / videobellen

 

Ergotherapie GRIP volgt de ontwikkelingen rondom het Coronavirus op de voet. In de uitoefening van ons werk volgen we de richtlijnen van het RIVM.

Naast de extra zorg voor hygiëne zijn we, vanwege onze vestiging in Noord-Brabant, ook bedacht op verkoudheid, hoesten en/of koorts bij de therapeuten én de cliënten. Dit houdt in dat afspraken in geval van genoemde klachten niet lijfelijk kunnen plaatsvinden.

Om het behandeltraject niet onnodig te vertragen of uit te stellen bieden we de mogelijkheid aan om via videobellen uw afspraak door te laten gaan. Leent uw hulpvraag zich hiertoe en heeft u hier interesse in?

Informeer bij uw behandelend therapeut of ons secretariaat naar de mogelijkheden.

 


GRIP verhuist

Per 1 maart 2020 verhuist GRIP naar een nieuwe locatie in Helmond!

We vestigen ons in BCT op de Wethouder den Oudenstraat 4. Een mooie, centraal gelegen locatie met voldoende parkeergelegenheid.

De behandellocatie bij het OKC op de Europaweg komt daarmee per maart te vervallen.


Telefonische bereikbaarheid 30 januari

Vanwege een teamdag waarin wij het jaar 2019 evalueren en nieuwe plannen smeden voor 2020 zijn wij vrijdag 30 januari enkel telefonisch bereikbaar voor spoedvragen.


Overeenkomsten 2020

Ergotherapie GRIP heeft per 2020 niet meer met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Reden hiervoor is dat wij niet de door ons gestelde kwaliteit van zorg kunnen bieden tegen de voorwaarden van deze zorgverzekeraars.  Informeer bij ons of dit ook de zorgverzekeraar betreft waarbij u nu of mogelijk in de toekomst klant bent. 

Mocht dat het geval zijn dan bent u alsnog meer dan welkom in onze praktijk met hoogwaardige ergotherapie. De route in financiering is iets anders; waar de declaraties voor de gecontracteerde zorg rechtstreeks ingediend worden bij de zorgverzekeraar krijgt u nu van ons een factuur. Deze factuur kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.  Deze zal afhankelijk van uw polis een deel vergoeden. 

 


Stagiaire

Even voorstellen…

Ik ben Marlou Woolderink, 23 jaar en studeer ergotherapie aan de HAN in Nijmegen. Ik loop van begin september tot eind januari mijn afstudeerstage bij GRIP. Op de maandag en de donderdag begeleid Christel mij met de behandelingen gericht op de volwassen kant van de ergotherapie. Op dinsdag en woensdag begeleid Josta mij met de behandeling gericht op de kinderkant van de ergotherapie.
Ik vind voornamelijk de handtherapie, de belasting/belastbaarheid en de SI (prikkelverwerking) zeer interessant.
Inmiddels loop ik al 4 weken stage bij Grip en ik voel me hier echt thuis. Ik weet zeker dat ik hier genoeg kan leren om straks zelf het werkveld in te gaan.

Wie weet tot snel!


Even voorstellen

"Ik ben Mieke Wismans – Kersten en ik ben sinds augustus werkzaam bij het team volwassenen van GRIP. Daarvoor heb ik ruim negen jaren bij de Zorggroep gewerkt. Ik heb gewerkt met cliënten die thuis woonden maar ook opgenomen waren in een verzorgings- of verpleeghuis. In het zorghotel in Roermond heb ik cliënten behandeld met voornamelijk neurologisch letsel.
Ik vind de werking van het brein enorm interessant, en heb mij daarom gespecialiseerd in revalidatie na neurologisch letsel. Volgend jaar hoop ik de scholing cognitieve revalidatie af te ronden.
Daarom vind ik het erg leuk dat ik voornamelijk de Niet Aangeboren Hersenletsel doelgroep mag gaan behandelen bij GRIP. Ik draai nu al 2 weken mee en het voelt als een warm bad waarin ik terecht gekomen ben."