Coronavrij en fitter

Per april bieden Fysiotherapie Ames en Ergotherapie GRIP samen het programma Coronavrij en Fitter aan.

Sommige patiënten die COVID hebben doorgemaakt, hebben nog langdurig moeite met herstellen na grote inspanningen. Voor hen is er nu een nieuw herstelprogramma: Coronavrij en Fitter.

Long COVID is een belemmerende ziekte die lang blijft sluimeren. Voor huisartsen en medisch specialisten is nu gelukkig duidelijk: het is niet de inspanning zelf waar patiënten tegenaan lopen, maar het herstellen erna dat moeizaam gaat. Inspanningstesten tonen zelden afwijkende resultaten. Dat terwijl long COVID patiënten zich toch wel degelijk beperkt voelen in hun dagelijks leven.

Herstellen van belastbaarheid

Dit inzicht zorgde voor een andere aanpak en een nieuw herstelprogramma: Coronavrij en Fitter. Dit programma, ontwikkeld door een ergo- en fysiotherapeut, is specifiek gericht op herstel van de belastbaarheid en bestaat uit een intensief programma van drie maanden. Dit is deels in groepsverband.

Herkent u dit?

U komt in aanmerking voor Coronavrij en Fitter wanner u langer dan drie maanden klachten heeft zoals:

 • chronische vermoeidheid.
 • verminderde conditie zowel op fysiek als mentaal vlak (denk hierbij aan sporten, traplopen, werken, computertaken, lezen, in drukke ruimtes zijn etc.).
 • moeite met concentreren, snel overprikkeld zijn.
 • slaapproblemen.

Daarnaast herkent u zich in het volgende:

 • er is een grillig verloop van de klachten met steeds weer een terugval en maar niet kunnen opbouwen.
 • er is geen andere lichamelijke verklaring gevonden door de huisarts of een medisch specialist.

Heeft u ook psychische klachten (angststoornis en depressie waarvoor begeleiding door een psycholoog nodig is) dan is dit programma minder/ niet geschikt. Tenzij u al onder behandeling bent bij een psycholoog.

Wie zijn wij?

Coronavrij en Fitter wordt gedragen door therapeuten, met ervaring in het behandelen Long-COVID patiënten én kennis van een adequaat functionerend & disfunctionerend autonome zenuwstelsel. Bestaande uit een ergotherapeut en fysiotherapeut met achtergrondkennis en ervaring met deze problematiek.

Over ons

Coronavrij en Fitter biedt een innovatief, succesvol therapiemodel, waarmee een oplossing wordt geboden voor tot op heden niet opgeloste Long-Covid problematiek.

Onze missie

“Sterk en gezond na COVID”.

Covid patiënten met chronische klachten begeleiden naar een normaal functioneren en een duurzame gezondheid bevorderende leefstijl mogelijk maken.

Onze visie

Long-Covid behandelingen richten zich op het vermogen zich aan te passen aan fysieke, mentale en emotionele uitdaging in het leven voorop, zodat patiënten weer kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit gaat samen met een nieuwe breed gedefinieerde belasting-belastingbaarheidstraining in een veilige marge.

 

Programma

FASE 1: de voorwaardenscheppende fase - Long-Covid klachten, wat nu?
In deze fase proberen we de orde te scheppen in het patroon van pieken en dalen. We gaan samen met jou voorwaarden scheppen voor een basisniveau.

FASE 2: de opbouwfase – Het vergroten van de accu.

Pas nadat de stabiliteit is verkregen, kan er worden gewerkt aan de fysieke activering. Doelgericht en in kleine stapjes vooruit.

FASE 3: de normalisatie fase – Back to normal.

In de laatste fase zit je op je weg terug naar je oude functioneren en leer je hoe je daarin in kan blijven balanceren.

‘Een op maat uitgestippeld traject, met een groepsgebonden opbouw’.

 

Aanmelden voor Coronavrij en Fitter

Wanneer u langer dan een maand klachten heeft kan uw  huisarts of medisch specialist u aanmelden.

Meer informatie vindt u op www.coronavrij-en-fitter.nl en COVID-19 herstel en preventie | Ames Sport & Zorg


Leren typen

Typen, een vaardigheid op zich! Ergotherapie grip biedt lessen aan volgens de typ10 methodiek, speciaal voor kinderen voor wie het leren typen een uitdaging is. We gaan aan de slag met spelletjes, leren ezelsbruggetjes en gaan natuurlijk ook écht typen.

 • vanaf 9 jaar
 • individueel of in een kleine groep
 • 10 lessen van 1 uur
 • geen tijdsdruk
 • persoonlijke begeleiding

€225,- excl BTW, inclusief werkboek en online jaarlicentie

Vragen of behoefte aan overleg? info@ergotherapiegrip.nl of 0492-344370


Teamochtend 28 januari

Vrijdagochtend 28 januari zijn wij niet bereikbaar vanwege onze jaarlijkse teamdag!

Bij spoedvragen die niet tot maandag kunnen wachten kunt u gebruikmaken van onze spoedlijn.


Zorgkaart Nederland

Sinds kort bieden wij cliënten na afronding van het traject de mogelijkheid aan om hun ervaring met de door ons aangeboden zorg te delen via Zorgkaart Nederland.

Inmiddels zijn we al een heel aantal keer beoordeeld en dat levert gemiddeld een 9,1 op! Het is fijn om deze waardering te kunnen lezen, en verbeterpunten mee te kunnen nemen in ons zorgaanbod.

Heeft u ook een traject bij ons doorlopen en wilt u daar graag iets over kwijt? GRIP, praktijk voor ergotherapie (zorgkaartnederland.nl)

 

 


Ruth in het nieuws

https://tweepuntnul.fhj.nl/ruth-bewijst-dat-het-nooit-te-laat-is-voor-een-carriereswitch/


Arbeid en Gezondheid

Collega’s Saskia en Christel zijn gespecialiseerd in Arbeid en Gezondheid en voeren met veel werkplezier deze adviestrajecten uit. Niet alleen zij, maar ook de opdrachtgevers zijn enthousiast!

Ook interesse? https://www.ergotherapiegrip.nl/arbeid/


Vergoeding Coronazorg

Misschien heeft u het bij Radar gezien of in het AD of ED gelezen?

De regeling van paramedische herstelzorg bij COVID-19 kent een aantal opvallende kronkels...

4 maanden termijn

De regeling zegt dat voor herstelzorg die aanvangt op of na 1 november 2020 een tijdsperiode van maximaal 4 maanden geldt tussen het einde van het acute infectiestadium van COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.

In de praktijk zien we nu dat cliënten zich buiten die termijn van 4 maanden bij ons melden, om uiteenlopende redenen. De cliënt komt dan niet meer in aanmerking voor herstelzorg maar, tot onze verbazing, ook niet voor reguliere zorg!
Iedereen met een hulpvraag heeft recht op 10 uur ergotherapie vanuit het basispakket, maar nu moeten we aan de voordeur gaan controleren of men langer dan 4 maanden geleden de COVID infectie heeft doorgemaakt en hen vertellen dat onze zorg niet wordt vergoed? Wij als ergotherapeuten richten ons op iedereen met een hulpvraag en niet op het al dan niet aanwezig zijn van een diagnose. Daarbij richten wij ons juíst op de lange termijn klachten.

Toestemming deelname onderzoek

De regeling geeft aan dat er alleen vergoeding van herstelzorg kan plaats vinden indien de cliënt is verwezen door huisarts of medisch specialist én wil meewerken aan het aan de herstelzorg gekoppelde wetenschappelijk onderzoek.

Ergotherapie is basisverzekerde zorg. Dat wil zeggen dat iedereen met een hulpvraag recht heeft op tien uur ergotherapie vanuit het basispakket. Wij vinden het ethisch niet verantwoord dat cliënten noodzakelijke zorg wordt onthouden omdat zij niet instemmen met het delen van hun gegevens ten behoeve van het onderzoek.

Termijn paramedische herstelzorg

De regeling geeft ook een behandelperiode van 6 maanden aan vanaf het eerste contact dat de eerste paramedicus heeft met de cliënt. Om voor de tweede behandelperiode van 6 maanden in aanmerking te komen dient er een verwijzing door een medisch specialist verstrekt te worden. Een medisch specialist moet de klachten in relatie tot COVID-19 vaststellen. Wanneer er door de medisch specialist blijvende schade is vastgesteld waarvoor paramedisch behandeling aangewezen lijkt, kan hij een verwijzing geven voor een 2e behandeltermijn.Het geldt niet voor algemene, niet-specifieke klachten zoals gebrek aan conditie, vermoeidheid of spierpijn. Een voorbeeld van specifieke, langetermijnschade na COVID-19 is een blijvende longafwijking. blijvende verkortingen van pezen of spieren (contracturen) of blijvende stoornissen aan zenuwen (neuropathieën).

Veel cliënten starten bij een andere paramedicus (zoals fysiotherapeut of logopedist) alvorens ze bij ons in behandeling komen. Het kan zomaar zo zijn dat daarmee al een periode van een aantal maanden voorbij is alvorens de ergotherapie start. Daarmee komt de verwijzing van een medisch specialist al snel in zicht. Veelal is de doelgroep die wij zien niet (meer) bekend bij een medisch specialist, en richten de hulpvragen zich op vermoeidheid en daarmee samenhangende vragen zoals balans in belasting, belastbaarheid en cognitieve klachten. De benodigde verwijzing brengt onnodige wachttijd en zorgkosten met zich mee, óf heeft tot gevolg dat de cliënt niet langer dan de resterende tijd uit de eerste periode door ons gezien kan worden.

Dit gaat tegen alles in waar wij als zorgverleners voor staan!

Al met al een hele bizarre situatie, en dat in een tijd waarin al het uiterste van onze cliënten en therapeuten gevraagd wordt..

Als praktijk zijnde hebben we reeds bezwaar aangetekend. Mocht u als cliënt dit ook willen doen kan dit via C-support: Nazorg voor patiënten na een Coronabesmetting (c-support.nu) C- support is een organisatie, ingesteld door VWS, die advies geeft aan Covid-19 cliënten met langdurige klachten. Bij C-support kunnen clienten melding maken van hun situatie als die gaat over de regels van de herstelzorg en de knelpunten die dat heeft voor de ergotherapiebehandeling. Een adviesgroep beoordeeld de vragen en stelt vast of alsnog gebruik mag worden gemaakt van herstelzorg of kijkt naar mogelijk alternatieven

Hier vindt u meer informatie:

Brief EN aan VWS

Ex-coronapatiënten in de kou: behandeling niet vergoed | Binnenland | AD.nl

Herstelzorg COVID alleen vergoed na verplichte deelname onderzoek, kan dit zomaar? - Radar - het consumentenprogramma van AVROTROS

Paramedische herstelzorg na COVID-19 - patiënt uit de eerste golf valt buiten de boot | LinkedIn


Herstel na corona: Wie doet wat?

Herstelzorg na corona: Wie doet wat? | Vilans

 

COVID-19 kan na infectie nog lang voor aanhoudende klachten zorgen. Circa één op de tien personen die COVID-19-klachten heeft gehad, heeft last van langdurige klachten, zoals vermoeidheid, kortademigheid en conditieverlies maar ook hoofdpijn, spierpijn, reuk- en smaakverlies en psychosociale klachten. Het lukt sommigen na weken of maanden nog niet om de draad van het leven weer helemaal op te pakken. Aandacht voor herstelzorg voor deze ‘long covid-patiënten’ is daarom belangrijk. Dat vraagt vaak om de inzet van meerdere disciplines.
Wij werkten vanuit onze ervaring met de behandeling van COVID clienten mee aan deze publicatie. Het vormt een beknopt overzicht van de betrokken disciplines in de herstelzorg thuis. Wat is hun rol, welke ervaringen zijn er vanuit de praktijk en wat is volgens hen de meerwaarde van samenwerking?

Teamdag 22-01

Vrijdag 22 januari is het zover, de dag waar iedereen het hele jaar naar uitkijkt: onze GRIP Teamdag! Dit jaar heel anders, maar we gaan er alsnog een mooie dag van maken met ons fijne team! Aanpassen is tenslotte nog steeds onze specialiteit 😉
We zijn deze dag dus ook wat minder goed bereikbaar dan u van ons gewend bent!


Lockdown

Vanmiddag was er wat onduidelijkheid na uitlatingen in de pers over contactberoepen, dat hebben we gemerkt aan alle vragen die binnengekomen zijn.
Uit de persconferentie is vanavond gebleken dat wij als (para)medische zorgverleners ons werk de komende weken mogen blijven doen. De praktijk zal dan ook de komende periode open zijn, zodat wij alle zorg die nodig is kunnen blijven bieden.
Mocht er iets wijzigen aan uw afspraak dan nemen wij contact met u op.
Graag willen we via deze weg onze steun betuigen aan alle bedrijven en personen die getroffen zijn door Corona, nu door de nieuwe lockdown of op welke manier dan ook.