Forse stijging valongevallen bij ouderen

Forse stijging valongevallen bij ouderen

Valongevallen zijn een sluipmoordenaar onder ouderen. Het aantal dodelijke valongevallen in de periode 2006-2011 is gestegen met 18%. In 2011 waren er 2.165 dodelijke slachtoffers onder de 65+ ers. Ook de aantallen slachtoffers van 65 jaar en ouder die in het ziekenhuis belanden is enorm gestegen naar 43000 in 2011.
Achter deze kille cijfers gaan ieder jaar weer vele tienduizenden individuele drama’s schuil, waarbij een oudere plotseling zijn/haar zelfstandigheid verliest en forst inlevert op de kwaliteit van leven.
Valongevallen zijn vaak goed te voorkomen. Er is veel onderzoek gedaan naar valpreventie en inmiddels beschikken we over effectief bewezen preventie methoden. Aanpassing van medicijnen en fysieke training zijn daarvan voorbeelden. Voor enkele interventies is aangetoond dat inzet ervan kosten besparend werkt op de medische kosten.
Het beleid is erop gericht ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Helaas is het gevolg van een valongeval, bijvoorbeeld een heupfractuur, vaak dat een oudere dit niet meer kan. De rijksoverheid, zorgverzekeraars en gemeenten kunnen de handen in een slaan om effectieve valpreventie op grote schaal en op maat in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld via meer capaciteit en deskundigheid in de eerste lijnszorg. Tegelijk dienen innovaties op het gebied van domotica echt in gebruik te worden genomen. Woonzorgorganisaties voor ouderen, wooncorporaties en commerciële aanbieders van deze producten en diensten kunnen daaraan bijdragen.
Ergotherapie GRIP.is aangesloten bij Valnet. Dit is een multidisciplinaire samenwerking van verschillende paramedici die als doel hebben om via een uitgebreid screenings en onderzoek de risico’s van het vallen in kaart te brengen.
We geven duidelijk aan welke factoren bij u een rol spelen. Denk daarbij aan mobiliteit en evenwicht, duizeligheid, medicatiegebruik, incontinentie, valangst, slecht zien, voeten en schoeisel, woonomgeving en gedrag.
Dit soort zaken beoordelen we aan de hand van vragen en korte testjes. Vervolgens krijgt u mondeling en schriftelijk advies over wat u zelf kunt doen om vallen te voorkomen.
Bovenstaande informatie is afkomstig van consument en veiligheid.
Voor meer informatie zie www.valnet.info


Zomer-Werk-Boekje 2017

ZOMER-WERK-BOEKJE 2017

Dit jaar hebben we een ZOMER-WERK- BOEKJE gemaakt, waarin kinderen op een leuke manier de schrijfvaardigheden , tijdens de zomervakantie, kunnen oefenen. Dit boekje is speciaal voor de kinderen uit groep 3 en 4.

Een woordzoeker, het schrijven van een kaart en zinnetjes bedenken met een kleur (bv ‘ik wil een blauwe ijs’) zijn enkele voorbeelden.

Elk kind wordt voor zijn inzet in de vakantie beloond!

Mocht uw kind dit boekje nog niet hebben, stuur dan een bericht naar barbara@ergotherapiegrip.nl en u krijgt het boekje via de mail toegestuurd.


Baby Nieuws

BABY NIEUWS

Hoera! Onze collega Sanne is bevallen van een dochter: Nore!
We wensen Sanne, Rob, Mats, Ezra en Nore veel geluk toe!


Saskia

SASKIA

Vandaag is het bij ons een beetje feest, want Saskia is terug van weggeweest!

Saskia zal op maandag, dinsdag en donderdag werken en met veel plezier weer haar specialisaties rondom o.a. de Geriatrie, Parkinson en Arbeid&Gezondheid oppakken.


Open Dag Locatie Bakel

Zaterdag 22 april vindt van 11:00 tot 15:00 de open dag in ons gezondheidscentrum in Bakel plaats. Het voormalige gemeentehuis, later Rabobankgebouw, aan het St Wilbertsplein in Bakel is sinds tien jaar een multifunctioneel centrum.
In dit gebouw zijn diverse disciplines gevestigd die zich met gezondheidszorg bezig houden. De open dag is toegankelijk voor iedereen die kennis wil maken met de disciplines die er zijn gevestigd. Iedereen kan deelnemen aan activiteiten zoals een fototocht, een fitheidstest, scootmobiel rijden, schoenen leren strikken met 1 hand. Voor de kinderen staat een leuk springkussen op het plein.

Vita Forum Fysiotherapie

GRIP Ergotherapie

PVP Psychologie

Resi Otten Logopedie

Karin de Corte Podotherapie

Lianne Hartman Diëtetiek

EMC Afslankstudio en Milon Cirkel


WRITIC studiedag

Op donderdag 16 maart 2017 heeft Anna de studiedag van de WRITIC gevolgd.
De WRITIC is een nieuw meetinstrument om te kijken of een kind start klaar is voor het schrijven.
De WRITIC heeft een voorspellende waarde voor de schrijfvaardigheid in groep 3 en draagt bij aan het opsporen van kinderen met risico op het ontwikkelen van schrijfmoeilijkheden.

Wisten jullie dat?
- Het is bewezen dat de schrijfbewegingen van invloed zijn op het vermogen om letters te onderscheiden en te leren lezen.
- Het schrijven met de hand een meerwaarde heeft op het typen?
* Uit onderzoek is gebleken dat kinderen uit groep 3 tot en met groep 8 sneller met de hand schrijven dan dat zij typen!
* Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat een opstel van handgeschreven tekst van hogere kwaliteit is dan een getypte tekst.

De WRITIC is een instrument dat in de klas afgenomen wordt. Er wordt gekeken naar de interesses van het kind, de fysieke en sociale omgeving en de papier en pentaken.
Tijdens de papier en pentaken worden er verschillende opdrachtjes gemaakt. Het volgen van weggetjes, kleuren, tekenen van de naam, het tekenen van voorbereidende schrijfpatronen en het natekenen van letters en cijfers. Bij al deze onderdelen wordt er gekeken naar de armbewegingen, polsbewegingen en de duim- en vingerbewegingen.  Al deze onderdelen worden gescoord waarna duidelijk wordt op welke onderdelen het kind start klaar is voor het schrijven, en waar mogelijke aandachtpunten liggen.

Omdat het instrument in de klas gebruikt wordt kunnen er in de klas gerichte adviezen en tips gegeven worden aan de leerkracht om het kind zo goed mogelijk startklaar te krijgen voor groep 3.