Voorbeelden

Mevrouw Cornelissen, 81 jaar, heeft moeite met de verplaatsing buitenshuis. De huisarts verwijst mw. Cornelissen door naar de ergotherapeut om te beoordelen op welke manier zo zelfstandig mogelijk nog naar de supermarkt en haar zus kan gaan. De ergotherapeut zorgt in overleg met de gemeente dat een scootmobiel op proef geleverd wordt, zodat mw. samen met de ergotherapeut in enkele lessen uit kan proberen of deze voorziening een passende oplossing vormt.

Meneer Jansen is 35 jaar en werkt als projectmedewerker op een kantoor. Hij heeft CANS-klachten (RSI) ontwikkeld en zit vanwege de ernst van de klachten thuis. De ergotherapeut observeert de werksituatie en adviseert dhr. Jansen om zijn werkplek anders in te richten en zijn houding te veranderen. Daarnaast bekijkt de ergotherapeut samen met dhr. Jansen de mogelijkheden om zijn computerwerk af te wisselen met het uitvoeren van werkzaamheden waarbij hij gebruik maakt van andere bewegingen.

Meneer Thomassen, 57 jaar, heeft artrose en ervaart daarbij diverse beperkingen. Door zijn pijnlijke schoudergewrichten, polsen en handen heeft dhr. onder andere moeite met tillen en reiken. Dit geeft met name problemen met het koken. De ergotherapeut zoekt samen met dhr. naar passende adviezen, zoals het opnieuw inrichten van de keukenkastjes en de inzet van kleine hulpmiddelen zoals een aangepast mes om de gewrichten minder te belasten.

Mevrouw Aaben, 45 jaar, is na een periode in het revalidatiecentrum vanwege een CVA weer thuis.
Mevrouw en haar echtgenoot constateren, nu ze thuis is, een heleboel zaken die nog problemen opleveren. Zo heeft mw. moeite met kracht zetten bij bijvoorbeeld het opendraaien van kranen en het lopen op de trap. Deze ervaringen koppelen zij terug naar de revalidatiearts, hij zorgt voor een verwijzing naar eerstelijns ergotherapie. De ergotherapeut bekijkt samen met mevrouw en haar man tegen welke problemen ze precies aanlopen. Hierna worden gezamenlijk oplossingen gezocht om mevrouw zo optimaal mogelijk te laten functioneren in haar eigen omgeving.