Specialisaties

De ergotherapeuten van GRIP zijn gespecialiseerd in:

Geriatrie
Naarmate iemand ouder wordt kunnen problemen ontstaan in het dagelijks functioneren. Activiteiten die eerst nog zelfstandig uitgevoerd werden kunnen nu moeilijker verlopen. Denk daarbij aan het in en uit bed stappen, naar de supermarkt gaan of de persoonlijke verzorging. Een aantal van de ergotherapeuten van GRIP zijn gespecialiseerd in de behandeling van ouderen en kunnen indien gewenst advies geven aan hun omgeving. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met het bestaande netwerk rondom de cliënt. Op deze manier denkt de ergotherapeut actief mee in het zoveel mogelijk behouden van de zelfredzaamheid en het langer, prettig én veilig thuis kunnen blijven wonen.

Valpreventie
Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Het valrisico wordt vaak door meerdere factoren bepaald. Een ergotherapeut kan deze risicofactoren in- en rondom huis in kaart brengen. Er wordt gekeken wat er in uw situatie nodig is. Er zal dan gericht advies en begeleiding geboden worden om het valrisico te verlagen. Dankzij een individuele aanpak kan het valriscio bij thuiswonende ouderen veelal effectief verlaagd worden. GRIP is aangesloten bij ValNet.

Parkinson
De ziekte van Parkinson is een chronische en progressieve ziekte die zich kan uiten in verschillende problemen in de uitvoer van betekenisvolle dagelijkse activiteiten. Vermoeidheid, tremoren, vertraagde en kleine bewegingen, ‘bevriezen’ en verstoorde balans zijn voorbeelden. De ergotherapeut gaat uit van de mogelijkheden van de persoon met Parkinson om betekenisvolle activiteiten zo lang mogelijk uit te kunnen voeren. Zo wordt gekeken of een handeling op een andere manier uitgevoerd kan worden, of er hulpmiddelen nodig zijn. Tevens kunnen adviezen gegeven worden aan de mantelzorger of andere betrokkenen bij het begeleiden of verzorgen van de cliënt. Ook kunnen er vragen komen van een verwijzer om de veiligheid en zelfstandigheid van de cliënt in kaart te brengen. Om kwalitatief hoogstaande behandeling te kunnen bieden zijn de twee Parkinson ergotherapeuten aangesloten bij ParkinsonNet.

Dementie
Drie therapeuten van GRIP zijn geschoold in de behandeling van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorger. In de behandeling staan zowel de vragen/behoeften van de persoon met dementie als die van de mantelzorger centraal. Dit kunnen vragen zijn over de uitvoering van dagelijkse handelingen op het gebied van wonen, (vrijwilligers)werk en vrije tijd, of bijvoorbeeld omgang, communicatie en veiligheid. Samen wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om betekenisvolle activiteiten zolang mogelijk naar tevredenheid uit te voeren. Dit wordt bereikt door aan te sluiten bij de mogelijkheden van de persoon met dementie en deze te vergroten en de mantelzorger te versterken in diens rol. Onze gespecialiseerde ergotherapeuten zijn aangesloten bij EDOMAH.

NAH (waaronder CVA en MS)
Niet Aangeboren hersenletsel (waaronder wij ook CVA en MS rekenen) brengt vaak onzichtbare problemen met zich mee. Deze problemen kunnen een flinke weerslag hebben op het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Naast het praktisch oefenen van de arm en handfunctie zijn we ook bekend met de onzichtbare gevolgen. Zo kunnen we met u meedenken in het plannen en organiseren van het dagelijks leven en het omgaan met vermoeidheid na hersenletsel.
Wij werken samen met het Multidisciplinair eerstelijns netwerk NAH en zijn aangesloten bij het NAH Netwerk Zuidoost Brabant. Ook zijn de gespecialiseerde ergotherapeuten van GRIP aangesloten bij MS Zorg Nederland.

Handproblematiek
Reumatoïde artritis en artrose kunnen hun weerslag hebben op het gebruik van de handen en op dagelijkse activiteiten. U kunt o.a. last hebben van stijfheid, pijn, bewegingsbeperking en krachtsverlies. Al is de oorzaak niet weg te nemen, toch kan verlichting van klachten bereikt worden door op een juiste manier met uw klachten om te gaan. Zo hebben de klachten een minder grote invloed op het dagelijks leven. Onze gespecialiseerde ergotherapeuten adviseren u hoe u bij de uitvoer van uw dagelijkse bezigheden de gewrichten zo verantwoord mogelijk kunt gebruiken. Ook zal er bekeken worden of er middels inzet van verantwoorde oefeningen winst te behalen is. Tevens kan de ergotherapeut adviseren in het gebruik en de aanschaf van eventuele hulpmiddelen of bijvoorbeeld braces om de verminderde handfunctie te compenseren.

Prikkelverwerking
Op het moment dat de samenwerking tussen waarnemen en bewegen verstoord raakt krijgen de hersenen het moeilijk en zie je snel de gevolgen in het dagelijks leven. We spreken dan van een sensorisch conflict of verstoorde prikkelverwerking. Dit kan zich uitten in bijvoorbeeld overgevoeligheid voor geluid, licht of beweging. Deze samenwerking kan verstoord raken door bijvoorbeeld een val, langdurige mentale overbelasting of een diagnose zoals whiplash of NAH. Soms is er geen bekende oorzaak, maar kan het zo zijn dat je er, wellicht onbewust, al sinds je jeugd mee te maken hebt. De gespecialiseerde ergotherapeut onderzoekt samen met u hoe uw sensorisch profiel in elkaar steekt. Op basis daarvan kunnen interventies gezocht worden die ervoor zorgen dat de dagelijkse activiteiten minder verstoord uitgevoerd kunnen worden.

Oncologie
Gevolgen van kanker, zoals pijn en vermoeidheid hebben een grote impact op het dagelijks leven. Het uitvoeren van de dagelijkse activeiten kan hierdoor moeilijker worden. De gespecialiseerde ergotherapeut kan u helpen om bijvoorbeeld te leren omgaan met de verhoogde prikkelgevoeligheid of het beter verdelen van uw energie. Soms zal ergotherapie concrete oplossingen kunnen bieden, op andere momenten zal het vooral gericht zijn op het bereiken van zoveel mogelijk comfort.

Chronische Pijn en vermoeidheid
Bij chronische pijn en vermoeidheid speelt energie en pijnmanagement een belangrijke rol. Onze gespecialiseerde ergotherapeuten maken gebruik van o.a. de activiteitenweger en motivational interviewing om samen met u in beeld te brengen welke taken u graag uit zou willen voeren. Er wordt samen met u gekeken hoe u uw dag in balans kan brengen. Ook kan er gezocht worden naar oplossingen om belastende taken zo licht mogelijk te maken zodat u mogelijk energie overhoudt voor andere zaken.

Houdingsproblematiek
Een probleem bij het zitten of liggen kan een grote invloed hebben op het dagelijks leven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pijn, spasme, decubitus en contracturen. Bij houdingsproblematiek is er vaak sprake van te weinig verandering van houding of te weinig ondersteuning van het lichaam tijdens het zitten of liggen. Een ergotherapeut kan ongemakken bij het zitten en/of liggen verhelpen door een juiste houdingsanalyse te doen en hierop volgend passende begeleiding en advisering te bieden. Twee ergotherapeuten van GRIP zijn gespecialiseerd in houdingsproblematiek en denken graag met u mee.

Arbeid&Gezondheid
Een goede balans tussen belasting en belastbaarheid is belangrijk op het werk. Vanuit de ARBO-wetgeving zijn maatregelen getroffen om overbelasting te voorkomen. Toch krijgen veel mensen te maken met klachten als houdingsafwijkingen, hoofdpijn en KANS-klachten (Klachten aan Arm Nek en Schouders). Bij staande beroepen kunnen overbelastingsklachten aan benen, voeten of rug ontstaan. Ergotherapie kan werkgever en werknemer adviseren over een verantwoorde werkplek / werksituatie, met als doel klachten te voorkomen of verminderen. De ergotherapeut stelt de werkplek zo optimaal mogelijk in en kan u adviseren gebruik te maken van ergonomische middelen. Bij fysiek belastende beroepen maakt de ergotherapeut tevens een analyse van de zwaarte van de belasting en de mogelijkheden voor verlichting of compensatie. De ergotherapeuten van GRIP zijn geschoold op het gebied van de ergonomische werkplek en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Onze ervaringen met werkplekbezoeken zijn ronduit positief, veelal is met kleine aanpassingen een optimale werkplek te realiseren. Zie ook Arbeid.