Samenwerking

GRIP is aangesloten bij de kwaliteitsnetwerken Topergo en Ketp Nederland. Ook zijn alle therapeuten kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Voor het realiseren van goede zorg is het voor de ergotherapeut van groot belang om samen te werken met andere betrokkenen. GRIP werkt nauw samen met onder andere (huis)artsen, fysiotherapeuten, logopedisten, psychologen, thuiszorg, gemeenten en scholen.

Naast bovengenoemde samenwerkingsrelaties nemen we deel aan verschillende netwerken in de regio. GRIP is aangesloten bij de volgende netwerken: